Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Đợi trong giây lát...

Search
en-USvi-VN
Search

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Giới thiệu phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tên phòng: Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Điện thoại liên hệ: 024.3.8372029

Email: hssv2009.tmdl@gmail.com

Fanpage: Phòng Công tác HSSV - Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội HCCT

1. Quá trình thành lập

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên (HSSV) được thành lập vào năm 2009 với tên gọi là phòng Công tác Học sinh. Năm 2009, để phù hợp với vị trí mới của Nhà trường phòng Công tác Học sinh  được đổi tên thành phòng Công tác Học sinh – Sinh viên.

            Ngày 02 tháng 11 năm 2017, phòng Công tác Học sinh – Sinh viên sát nhập thêm Trung tâm Thông tin và Thư viện theo Quyết định 657/QĐ-TMDL.

Tập thể phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

 

2. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo:

- Thạc sĩ Ngô Thị Thanh - Trưởng phòng

- Cử nhân Nguyễn Hữu Trung - Phó Trưởng phòng

- Cử nhân Lê Diệu Thúy - Phó Trưởng phòng

Nhân viên:

- Cử nhân Đỗ Tiền Phúc - chuyên viên

- Cử nhân Nguyễn Thị Gấm - chuyên viên

- Cử nhân Vũ Thị Thanh Hương - chuyên viên

- Thạc sĩ Trần Thị Lan - Giảng viên

3. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên; theo dõi thi đua, khen thưởng kỷ luật, thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với học sinh, sinh viên; công tác thư viện.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về chức năng quản lý thư viện và khai thác thông tin phục vụ nhu cầu dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

4. Nhiệm vụ

4.1. Quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên

1) Quản lý hồ sơ nhập học của học sinh, sinh viên; thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên theo quy định.

2) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phòng chống tệ nạn xã hội; tổ chức, thực hiện tuần sinh hoạt công dân.

3) Tổ chức điều hành hoạt động của đội tự quản học sinh, sinh viên.

4) Quản lý quá trình rèn luyện và học tập của học sinh, sinh viên; quản lý dữ liệu máy tính về kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.

5) Quản lý, khai thác, sử dụng ký túc xá phục vụ học sinh, sinh viên ở nội trú đảm bảo an toàn, nền nếp học tập, sinh hoạt theo quy định.

6) Tiếp nhận và thực hiện các thủ tục di chuyển, đăng ký nghĩa vụ quân sự cho học sinh, sinh viên.

7) Phối hợp với các Khoa điều động học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài Trường, lao động nghĩa vụ xây dựng Trường (nếu có).

8) Quản lý công tác, cố vấn học tập, cán bộ quản lý các lớp học sinh, sinh viên; phối hợp với Khoa, cố vấn học tập, cán bộ quản lý các lớp học sinh, sinh viên và gia đình thực hiện tốt công tác giáo dục và xử lý vi phạm của học sinh, sinh viên.

9) Cán bộ quản lý phòng Công tác Học sinh - Sinh viên là ủy viên thường trực hội đồng khen thưởng, kỷ luật học sinh. sinh viên; xét duyệt miễn, giảm học phí, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên. Giải quyết việc nghỉ học đột xuất theo quy định của Trường; đề xuất việc giải quyết thôi học, xóa tên học sinh, sinh viên. Thường trực tiếp công dân theo quy định.

4.2. Nhiệm vụ quản lý thư viện

1) Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin - thư viện phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

 2) Thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, giáo trình và tập bài giảng nội bộ, các tài liệu khác của nhà trường.

3) Xây dựng kế hoạch mua sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

 4) Xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý sách, tài liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng hệ thống tra cứu, truy nhập và tìm kiếm thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu về thư viện.

 5) Tổ chức bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu; thanh lọc khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định.

 6) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn độc giả khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn thông tin.

 7) Đề xuất bổ sung, đầu tư mới các trang thiết bị phục vụ công tác thư viện theo quy định.

5. Thành tích đạt được

          Năm học 2012 - 2013, phòng được Nhà trường khen thưởng là Tập thể lao động xuất sắc do Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội trao tặng ngày 23/08/2013.

          Ngày 18/3/2015, phòng đạt danh hiệu Tập thể xuất sắc trong đợt phát động thi đua cao điểm Chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội trao tặng.

          Ngày 8/4/2015, phòng được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen Tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thành lập Trường (09/4/1965 - 09/4/2015).

          Nhiều năm liền Phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2017 - 2018, 2018 - 2019.

          Năm 2019, phòng được chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2018 - 2019 ngày 08/10/2019.

6. Mục tiêu phát triển

Cùng với chức năng, nhiệm vụ phòng Công tác HSSV đề ra mục tiêu phát triển phục vụ người học và tham mưu cho Hiệu trưởng trên các tiêu chí sau:

1. Giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính đối với người học, đúng qui định, đạt 100%; tổ chức đánh giá, xếp loại kết quả rèn luyện của người học đúng quy chế, quy trình.

2. 100% hồ sơ của người học được quản lý đúng qui định, khoa học, an toàn, được mã hoá, dễ tìm kiếm.

3. 100% chế độ, chính sách đối với người học được thực hiện kịp thời, chính xác, công bằng, công khai, minh bạch, đúng qui định.

4. Phối hợp thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá công tác giáo viên chủ nhiệm - cố vấn học tập (GVCN,CVHT) theo quy định.

 

          Thực hiện: Nguyễn Gấm - phòng Công tác HSSV

Nguồn: hcct.edu.vn

 

Print
1423 Đánh giá bài viết này:
Không có xếp hạng

Please login or register to post comments.

Họ và tên:
Email:
Chủ để:
Thông điệp:
x
@2021 Bản quyền nội dung của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội Điều khoản sử dụng Cam kết bảo mật
Về đầu trang