Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Đợi trong giây lát...

Search
en-USvi-VN
Search
18 Tháng Giêng 2022

Phòng Khoa học, Thanh tra và Kiểm định chất lượng

Phòng Khoa học, Thanh tra và Kiểm định chất lượng

Giới thiệu Phòng Khoa học, Thanh tra và Kiểm định chất lượng

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố  Hà Nội

Tên phòng: Phòng Khoa học, Thanh tra và Kiểm định chất lượng

Điện thoại liên hệ: (024).3.7631453

1. Quá trình thành lập

​      Phòng Khoa học, Thanh tra và Kiểm định chất lượng được thành lập theo Quyết định số 658/QĐ-TMDL ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Phòng Khoa học và đối ngoại với Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng.

Tập thể Phòng Khoa học, Thanh tra Kiểm định và chất lượng chụp ảnh lưu niệm cùng Tiến sĩ Trịnh Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Lãnh đạo Phòng

     - Thạc sĩ Đỗ Thị Kim Oanh - Trưởng phòng

      - Thạc sĩ Đỗ Thị Oanh - Phó trưởng phòng

2.2. Nhân viên

     - Cử nhân Lê Thị Hường - chuyên viên

     - Cử nhân Nguyễn Thị Cát - chuyên viên

     - Cử nhân Lê Hồng Loan - chuyên viên

     - Cử nhân Đỗ Hồng Hạnh - chuyên viên

     - Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng - chuyên viên

      - Thạc sĩ Bùi Thị Nhung - giảng viên

3. Chức năng

      - Tham mưu cho Hiệu truởng về công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế và hợp tác quốc tế.

      - Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thanh tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Trường theo các quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

4. Nhiệm vụ

4.1. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đi thực tế

      1) Xây dựng các văn bản, kế hoạch nghiên cứu khoa học, tư vấn ứng dụng khoa học, phát triển khoa học của Trường. Là đầu mối xúc tiến phát triển hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học.

      2) Tham mưu cho Hiệu trưởng xét duyệt, phân bổ các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường. Chủ động tìm kiếm, xúc tiến, tiếp nhận khai thác đề tài, đề án khoa học các cấp.

      3) Quản lý khai thác đề tài, đề án khoa học, các hoạt động liên quan đến NCKH, tư vấn và chuyển giao công nghệ, thống kê các đề tài khoa học do các đơn vị, cá nhân trong Trường tự khai thác.

      4) Tổ chức và tham gia các cuộc Hội thảo, Hội nghị khoa học; tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học.

      5) Tổ chức chỉ đạo và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

      6) Quản lý dữ liệu, lưu trữ các sổ sách, tài liệu, hồ sơ về kết quả nghiên cứu khoa học, đi thực tế.

      7) Hàng năm xây dựng định mức và xác định thực hiện giờ nghiên cứu khoa học, chuyên môn, đi thực tế của giảng viên.

      8) Trưởng phòng Khoa học, Thanh tra và Kiểm định chất lượng là ủy viên Hội đồng tự đánh giá và là ủy viên các Hội đồng có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

4.2. Nhiệm vụ thanh tra

     1) Xây dựng các văn bản, kế hoạch thanh tra hoạt động đào tạo hàng năm.

      2) Thanh kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức đào tạo các hệ trong Trường.

      3) Thanh kiểm tra việc xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu học tập...

4.3. Nhiệm vụ khảo thí

      1)  Phối hợp với các Khoa, Bộ môn xây dựng ngân hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi theo quy định.

       2) Quản lý hệ thống đề thi.

       3) Tổ chức quá trình chấm thi, báo cáo thực tập tốt nghiệp.

       4) Tổng hợp điểm gửi cho các đơn vị có liên quan.

       5) Nhận đơn phúc khảo bài thi và tổ chức chấm phúc khảo.

4.4. Nhiệm vụ kiểm định chất lượng

      1) Triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác kiểm định chất lượng của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

      2) Thực hiện các nội dung về kiểm định chất lượng giáo dục đã được nêu  trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành.

      3) Xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác kiểm định chất lượng của Trường theo lộ trình của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và của Trường.

      4) Chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá, tham gia chương trình kiểm định chất lượng của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

      5) Tiến hành các đợt khảo sát, điều tra phục vụ các công tác kiểm định chất lượng tại đơn vị.

      6) Thực hiện quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục.

      7) Tổ chức và tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

4.5. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế và đầu tư

      1) Triển khai và phát triển các mối quan hệ hợp tác Quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

      2) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công tác về tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế của Truờng theo đúng quy định của Nhà nước và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan.

     3) Thực hiện công tác lễ tân khi Trường đón tiếp và làm việc với khách liên quan đến chức năng của Phòng.

      4) Soạn thảo nội dung hội đàm và các văn bản về quan hệ quốc tế được giao, trình Hiệu trưởng ký. Tiếp nhận soạn thảo, dịch và gửi tài liệu, thư, điện phục vụ cho hoạt động quan hệ đối ngoại của Trường.

     5) Thực hiện trách nhiệm quản lý các chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị, cá nhân trong Trường về hợp tác đối ngoại theo chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá.

      6) Tìm nguồn đầu tư, phối hợp với các đơn vị lập đề án mở rộng quy mô, hiện đại hoá cơ sở vật chất; tham mưu với Hiệu trưởng nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các tổ chức trong và ngoài nước.

      7) Tham gia quản lý và vận hành các dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài.

 

Thực hiện: Xuân Trang – Phòng KH,TT &KĐCL

Nguồn tin: hcct.edu.vn

Print
1939 Đánh giá bài viết này:
3.5

Please login or register to post comments.

Họ và tên:
Email:
Chủ để:
Thông điệp:
x
@2021 Bản quyền nội dung của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội Điều khoản sử dụng Cam kết bảo mật
Về đầu trang