Thứ 4, Ngày 14 tháng 4 năm 2021

TUYỂN SINH

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét nguyện vọng 1 tính đến 19/08/2015

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét nguyện vọng 1 tính đến 19/08/2015

Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách nộp nguyện vọng đến ngày 18/08/2015

Thông bảo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1(Dự kiến) và điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2

Danh sách thí sinh nộp xét nguyện vọng tuyển sinh năm 2015 tính đến 17/8/2015

Danh sách thí sinh nộp xét nguyện vọng tuyển sinh năm 2015 tính đến 17/8/2015

Hướng dẫn nhập học TCCN

Hướng dẫn nhập học TCCN

Danh sách thu hồ sơ nguyện vọng 1 năm 2015 đến ngày 13/8/2015

Danh sách thu hồ sơ nguyện vọng 1 năm 2015 đến ngày 13/8/2015

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 10/08/2015.

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 10/08/2015.

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 05/08/2015.

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 05/08/2015.

Thông báo xét tuyển nguyện vọng 1 năm 2015-2016

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội thông báo công tác xét tuyển nguyện vọng 1 tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy 2015 - 2016

buca escort