Chủ nhật, Ngày 24 tháng 1 năm 2021

TUYỂN SINH

Hướng dẫn nhập học TCCN

Hướng dẫn nhập học TCCN

Danh sách thu hồ sơ nguyện vọng 1 năm 2015 đến ngày 13/8/2015

Danh sách thu hồ sơ nguyện vọng 1 năm 2015 đến ngày 13/8/2015

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 10/08/2015.

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 10/08/2015.

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 05/08/2015.

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 05/08/2015.

Thông báo xét tuyển nguyện vọng 1 năm 2015-2016

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội thông báo công tác xét tuyển nguyện vọng 1 tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy 2015 - 2016

Thông tin trúng tuyển

Thông tin trúng tuyển

Danh sách trúng tuyển TCCN 2014 - 2015

Danh sách trúng tuyển TCCN 2014 - 2015