Thứ 7, Ngày 29 tháng 2 năm 2020

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016

Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016. Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 86/2015 ngày 02 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021....download tại đây

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)