Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Đợi trong giây lát...

Search
Search
26 Tháng Mười 2021

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

 
 

Chương trình đào tạo ngành kế toán

Print


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 173 /QĐ-TMDL ngày 22 tháng  7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội)

Tên ngành:                    Kế toán

Mã ngành:                    6340301

Trình độ đào tạo:          Cao đẳng

Đối tượng tuyển sinh:    Tốt nghiệp THPT và tương đương

Thời gian đào tạo:         3 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân ngành Kế toán, trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; Có kiến thức về kế toán; Có kỹ năng cơ bản để thực hiện công tác kế toán nói chung và thực hành thành thạo công tác hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, nhà hàng, khách sạn, du lịch và các đơn vị hành chính sự nghiệp; Có khả năng học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, chương trình này cũng nhằm giúp những cử nhân kế toán hệ đào tạo Cao đẳng chính quy có cơ hội học tiếp liên thông lên hệ Đại học.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

* Về kiến thức:

Sau khi đào tạo đảm bảo người học hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán, cụ thể:

+ Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;

+ Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán;

+ Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

+ Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình  doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

          * Về kỹ năng:

+ Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Sử dụng được phần mềm kế toán, phần mềm microsoft excel, microsoft word,... để phục vụ công tác kế toán trong các doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Sử dụng được tiếng anh chuyên ngành để phục vụ công tác kế toán trong các doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

+ Lập được báo cáo kế toán tài chính, kê khai được các loại báo cáo thuế hàng kỳ của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Có kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Có kỹ năng thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

+ Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

+ Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

          * Về thái độ:

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

+ Giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội và những

hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;

+ Có ý thức tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chế độ kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan mà Nhà nước đã ban hành, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

          1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi học xong nghề Kế toán, sinh viên có cơ hội đảm nhận được các vị trí công việc sau tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, du lịch,... và các đơn vị hành chính sự nghiệp:

+ Thủ quỹ;

+ Thủ kho;

+ Thu ngân;

+ Kế toán viên;

+ Kế toán tổng hợp;

........

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học.

- Số lượng môn học: 32

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2.760 giờ

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 435giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 2.325 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 613 giờ: Thực hành, thực tập, thí nghiệm 2.043 giờ;

  Kiểm tra: 104 giờ

- Thời gian khóa học: 3 năm

3.  Nội dung chương trình.

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

- Chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các môn học chung bắt buộc theo quy định và hướng dẫn chung của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Căn cứ vào ngành đào tạo để xác định kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết phải đưa vào chương trình chi tiết của các môn học.

- Căn cứ vào các nội dung trong chương trình của từng môn học để xây dựng chương trình chi tiết cho môn học đó, cụ thể như sau:

+ Mục tiêu môn học;

+ Nội dung chính về kiến thức, kỹ năng, thái độ  mà người học phải đạt được;

+ Phân bổ thời gian cho từng phần, từng chương cụ thể đã được xác định;

+ Hướng dẫn thực hiện chương trình.

- Tất cả các môn học đào tạo ngành, khi kết thúc môn học đều được kiểm tra đánh giá kết quả, theo dõi mục tiêu của môn học.

- Hình thức: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành

- Thời gian kiểm tra:      

          + Lý thuyết: Không quá 120 phút.

+ Thực hành: Không quá 4 giờ

-  Bài kiểm tra hết môn lý thuyết có:

+ Các câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu làm trong 1- 5 phút.

+ Các câu hỏi tự luận, mỗi câu làm trong khoảng 15 – 90 phút (Tùy từng môn học)

- Nội dung thực tế và thực tập sẽ bao gồm những kiến thức người học đã được học tại trường (tùy từng đợt thực hành), đặc biệt là các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để áp dụng vào công việc thực tế;

- Ngoài những hướng dẫn chung nêu trên, đối với ngành Kế toán, các môn học, mô đun ngành được chia làm 3 phần:

(1) Kiến thức cơ sở ngành;

(2) Kiến thức chuyên ngành;

(3) Kiến thức bổ trợ.

Trong phần kến thức bổ trợ có hai môn học tự chọn, nhằm bổ trợ chuyên sâu cho nghề kế toán, bao gồm: (1) Kế toán thương mại; (2) Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp. Khi thực hiện chương trình, sinh viên được phép lựa chọn một trong hai môn học trên.

 

Bài viết trước Chương trình đào tạo ngành tiếng anh
Bài viết tiếp Chương trình đào tạo quản dịch vụ du lịch và lữ hành
1102 Đánh giá bài viết này:
3.8

Để lại một nhận xét/ý kiến/ bình luận

Tên:
Email:
Nhận xét:
Thêm nhận xét

Họ và tên:
Email:
Chủ để:
Thông điệp:
x

Danh mục

@2021 Bản quyền nội dung của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội Điều khoản sử dụng Cam kết bảo mật
Về đầu trang