Phòng công tác Học sinh - Sinh viên

10 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỞNG THÀNH
  

         ​ 

           Phòng công tác Học sinh - Sinh viên được thành lập năm 2004 với tên gọi là phòng Công tác học sinh. Năm 2009,  để phù hợp với vị trí mới của Nhà trường, phòng Công tác học sinh đã được đổi tên thành phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.

           Phòng công tác Học sinh - Sinh viên là phòng chức năng có vai trò quan trọng trong việc giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức đối với học sinh, sinh viên trong trường. Qua 10 năm phát triển và trưởng thành, đến nay đội ngũ nhân sự của phòng gồm 10 đồng chí, trong đó: 06 chuyên viên có trình độ đại học; 04 nhân viên là lao động hợp đồng có trình độ cao đẳng trở lên. Phần lớn các đồng chí trong phòng có độ tuổi từ 25 đến 35, luôn nhiệt huyết, say mê với công việc, chịu khó học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong nhiều năm qua.

          Với tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống, tác phong nhanh nhẹn, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tập thể phòng Công tác Học sinh - Sinh viên đã liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Năm học 2012 - 2013, phòng được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội với danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Cá nhân các đồng chí chuyên viên của phòng, hàng năm, đạt danh hiệu lao động tiên tiến; danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

          Hàng năm, phòng lập kế hoạch công tác tham mưu giúp Hiệu trưởng biên soạn tài liệu “Tuần sinh hoạt học sinh - sinh viên” đáp ứng được nhu cầu cần thiết trong việc giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách; tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, sinh viên nhằm lắng nghe đóng góp từ phía học sinh, sinh viên trong công tác tổ chức đào tạo, quản lý học sinh, sinh viên. Mỗi năm, phòng Công tác học sinh sinh viên xác nhận, giải quyết cho hơn 5.000 lượt học sinh, sinh viên các thủ tục về vay vốn tín dụng, chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo. Thực hiện đánh giá rèn luyện, xét học bổng theo học kỳ đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định công tác học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội đảm bảo quyền lợi của học sinh, sinh viên.

Ngoài công tác chuyên môn, phòng Công tác Học sinh - Sinh viên còn chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phòng Tổ chức - Hành chính Quản trị và bộ môn giáo dục thể chất tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa mang tính rèn luyện thể chất, sức bền của tuổi trẻ và nâng cao nhận thức về văn - thể - mỹ trong học sinh, sinh viên.

            Hân hoan chào đón trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tròn 50 tuổi, tập thể phòng Công tác học sinh - sinh viên quyết tâm đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ Ban giám hiệu giao cho. Trong những năm tới, đội ngũ chuyên viên trong phòng phấn đấu học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong học sinh, sinh viên. Thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, tuần sinh hoạt công dân giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước. Đối với công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên, phấn đấu giới thiệu lên Đảng ủy trường những gương mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu trong học tập cũng như rèn luyện nhằm bồi dưỡng đội ngũ Đoàn viên là học sinh, sinh viên trở thành những Đảng viên trẻ ưu tú. Tập thể phòng Công tác Học sinh - Sinh viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu tiên phong trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong thế hệ trẻ trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

        
    Danh sách cán bộ của Phòng:

 

STT

 

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Trình độ

1

Nguyễn Đình Quang

Trưởng phòng


2

Lê Diệu Thúy

Phó trưởng phòng


3

Nguyễn Thị Gấm4

Đỗ Tiến Phúc