Phòng kế toàn tài chính

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH


Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội được thành lập ngày 9 tháng 4 năm 1965. Chặng đường 50 năm đã đi qua ghi bao dấu ấn và kỷ niệm đối với mỗi cá nhân, mỗi tập thể đã gắn bó với Nhà trường. Phòng Kế toán Tài chính của chúng tôi cũng vậy. Trưởng thành và phát triển cùng với sự trưởng thành của Nhà trường, đơn vị của chúng tôi cũng được hình thành từ những ngày đầu chỉ là một bộ phận trong phòng hành chính quản trị đời sống. Cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Nhà trường, để đáp ứng các nhiệm vụ của cấp trên giao tổ Kế toán tài vụ được thành lập. Tháng 1 năm 2002, phòng Tài chính kế toán được thành lập trên cơ sở tổ Kế toán tài vụ.  Đến tháng 5 năm 2009, phòng Tài chính kế toán chính thức đổi tên thành phòng Kế toán tài chính. Hàng ngày chúng tôi phải làm việc với những con số tưởng chừng rất khô khan nhưng nếu hiểu và vận dụng thành công thì đó là những con số rất nhiều ý nghĩa. Với nhiệm vụ của công tác kế toán là tổ chức thu nhận, ghi chép, xử lý và cung cấp các thông tin trung thực, chính xác, kịp thời đầy đủ về tình hình tài sản, vật tư, tiền vốn trong quá trình hoạt động, tính toán trích nộp các khoản thuế, phí phải nộp ngân sách, nộp cấp trên, các quỹ để lại và các khoản phải trả khác, tham gia kiểm kê tài sản, quản lý tài sản về mặt giá trị và hiện vật; phân tích hoạt động kinh tế, đánh giá kết quả hoạt động, phát hiện những lãng phí và bất hợp lý trong nhà trường từ đó tham mưu đề xuất và giúp việc cho lãnh đạo nhà trường để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế. Trước năm 2009, hệ đào tạo của nhà trường chỉ có hệ trung cấp chuyên nghiệp. Hoạt động kế toán tài chính thuộc đơn vị dự toán cấp 2 do  Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội  quản lý. Đội ngũ nhân sự của phòng trong thời kỳ này là 6 đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao. Ngày 1 tháng 9 năm 2008 đánh dấu son trong quá trình phát triển của Nhà trường khi được nâng cấp thành trường Cao đẳng Thương Mại và Du  lịch Hà Nội. Từ đây trường chính thức trở thành đơn vị dự toán cấp 1 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội là đơn vị chủ quản. Năm 2009, trường tuyển sinh hệ cao đẳng đầu tiên với số lượng ban đầu là 500 sinh viên, qua từng năm số lượng sinh viên ngày càng tăng và đến năm 2014 lưu lượng học sinh sinh viên các hệ đào tạo là 3500 người. Song song với đó là các hoạt động liên kết đào tạo, các hoạt động dịch vụ nhằm tìm kiếm các nguồn thu để nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, giảng viên và nhân viên, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất trong nhà trường. Cùng với đó là sự gia tăng số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên hơn 200 người khiến cho khối lượng công tác tài chính kế toán tăng lên rất nhiều. Mặc dù hoạt động của nhà trường ngày càng mở rộng cả về quy mô và chất lượng nhưng phòng chúng tôi vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nhà trường giao. Bên cạnh những hoạt động tài chính kế toán thường xuyên phòng chúng tôi còn hoàn thành tốt việc lập dự toán tài chính, giám sát và quyết toán những dự án cải tạo sửa chữa lớn như: nhà học lý thuyết A1, giảng đường A2 năm 2010; nhà học  lý thuyết A4 năm 2013, cải tạo nâng cấp cổng sân trường năm 2012, nâng cấp cải  tạo hệ thống hạ tầng năm 2014; các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân viên ở trong và ngoài nước qua các năm từ năm 2010 đến 2014 góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên;  các đề án xây dựng chương trình giáo trình góp phần hoàn thiện giáo án bài giảng trong nhà trường; mua sắm trang thiết bị phương tiện học tập, giảng dạy và làm việc góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, làm việc và học tập, nâng cao vị thế của nhà trường. Đạt được kết quả như vậy là nhờ chúng tôi có một tập thể đoàn kết, không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao nhiệm vụ chuyên môn. Với đội ngũ của phòng chúng tôi gồm 4 đồng chí đều là nữ thì 2 đồng chí là thạc sỹ và 2 đồng chí có trình độ đại học, cả 4 đồng chí đều có con nhỏ. Nhưng với phương châm” đoàn kết là sức mạnh” phòng chúng tôi đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từ năm 2010 đến năm 2013, phòng chúng tôi luôn đạt danh hiệu  Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc của trường, các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và Lao động tiên tiến cấp trường. Đặc biệt năm học 2009-2010 phòng Kế toán tài chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường chúng tôi tự hào là những viên gạch nhỏ bé góp sức xây dựng ngôi trường thân yêu ngày càng lớn mạnh.Danh sách cán bộ của Phòng:

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Trình độ

 

1

Nguyễn Thị Thu Hương

Trưởng phòng

Thạc sỹ

2

Trần Thị Minh Nguyệt

Phó trưởng phòng

Thạc sỹ

3

Đỗ Thị Yên4

Hoàng Thị Hồng Nga