Phòng thanh tra và kiểm định chất lượng

CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU


Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng tiền thân là phòng Nghiên cứu khoa học và Kiểm định chất lượng, được thành lập theo Quyết định số 240/QĐ- TMDL ngày 30/7/2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Ngày 05/6/2012 theo Quyết định số 189/QĐ-TMDL của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, Phòng đổi tên thành phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng.

Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng tuy mới được thành lập nhưng lại giữ vai trò quan trọng trong bộ máy của Nhà trường. Do đó, khi mới thành lập phòng chỉ có 03 đồng chí đến nay phòng đã được  Ban giám hiệu điều động thêm 05 đồng chí cán bộ có năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc. Như vậy hiện nay phòng có 08 nhân sự trong đó có 03 chuyên viên là Thạc sỹ và 05 chuyên viên có trình độ cử nhân. Đội ngũ viên chức tuy trẻ nhưng nhiệt tình, năng nổ trong công việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sau 05 năm hình thành và phát triển, Phòng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, triển khai công tác thanh tra, khảo thí và kiểm định chất lượng của nhà Trường.

Phòng chủ trì lập kế hoạch thanh tra hàng năm; theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra theo định kỳ và báo cáo đến các cấp có thẩm quyền liên quan; giúp Nhà trường thanh tra việc giảng dạy của Giảng viên từ đó kiến nghị những vấn đề cần giải quyết, xử lý…Công tác thanh tra đã giúp cho việc giảng dạy của giảng viên, giáo viên nghiêm túc hơn, có hiệu quả hơn, góp phần không nhỏ cho công tác quản lý của Ban giám hiệu và nâng cao chất lượng giảng dạy của Nhà trường.

Công tác khảo thí cũng là mảng nội dung mới của phòng, bởi phần lớn đội ngũ trong phòng là những chuyên viên mới, kinh nghiệm làm việc còn non nớt, trong khi đó yêu cầu công việc cần sự chỉnh chu, chặt chẽ, cẩn thận, tỉ mỉ… Tuy nhiên các chuyên viên của phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình thi kết thúc môn, thi tốt nghiệp; tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống ngân hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi thi cho từng môn học; quản lý đề thi, sao in đề thi; chủ trì thực hiện các khâu phục vụ công tác chấm thi (làm phách, hồi phách, lên điểm) và lưu trữ, xử lý kết quả thi, thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi và báo cáo tốt nghiệp; chủ trì công tác phúc tra bài thi; thực hiện thi thử nghiệm theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính; lần đầu tiên thực hiện thành công phần mềm quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Từ năm 2008, Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng trên cơ sở là trường Trung cấp chuyên nghiệp, cho đến nay, công tác đảm bảo chất lượng đối với trường cao đẳng cũng rất mới mẻ, nhất là đối với một phòng chức năng có tuổi đời trẻ  như phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu, lãnh đạo và nhân viên phòng đã hoàn thành tốt công tác đảm bảo chất lượng bằng những việc làm cụ thể như: Triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từng bước hình thành văn hóa chất lượng giáo dục trong giảng viên, giáo viên, cán bộ, công chức và học sinh - sinh viên; thực hiện các nội dung về kiểm định chất lượng giáo dục đã được nêu trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác kiểm định chất lượng của Nhà trường theo lộ trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường; chủ trì thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá, tham gia chương trình kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm định chất lượng; thực hiện quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục.

Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng cũng là đầu mối phát động, tham mưu xây dựng , tổ chức phong trào thi giáo viên dạy giỏi làm cơ sở góp phần cho các tiêu chí bình xét danh hiệu thi đua nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, giáo viên trong Nhà trường.

Ngoài ra, Phòng còn đảm nhiệm việc quản lý website, luôn luôn kịp thời cập nhật đầy đủ các thông tin mới liên quan đến hoạt động giáo dục, đào tạo như: thời khóa biểu, lịch công tác tuần, kế hoạch tuyển sinh, các văn bản về nội quy, quy chế, những bài viết về hoạt động của đoàn thể trong nhà trường…

Kiểm tra, giám sát việc cập nhật thông tin theo quy định của Nhà trường.

Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng đã được nhà trường cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, hiện đại nhằm tạo điều kiện tốt nhất để phòng hoàn thành công việc.

Trên cơ sở đó, phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng đã đạt được những kết quả nhất định: tư vấn cho Hiệu trưởng ban hành các Quyết định chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các hệ đào tạo nhằm nâng cao uy tín và chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

Thực hiện đúng và đầy đủ các Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục các trường Đại học, Cao đẳng, phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng đã chủ trì lập kế hoạch và đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch số 123/KH- TMDL ngày 27 tháng 3 năm 2013 về đảm bảo chất lượng trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Từ khi trường nâng cấp thành trường Cao đẳng với tiêu chuẩn mới, phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng đã chủ trì  hoàn thành báo cáo Tự đánh giá trong, từng bước chuẩn bị đăng ký đánh giá ngoài. Đây cũng là mục tiêu nhằm khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín, chất lượng của trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Trải qua năm năm hình thành và phát triển, tuy còn trẻ về mọi mặt xong các cán bộ phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu và sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp đã cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhất công việc, bước đầu xây dựng thành công văn hóa chất lượng giáo dục để hướng tới mục tiêu là sự phát triển bền vững của Nhà trường.     Danh sách cán bộ của Phòng:
 

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Trình độ

1

Nguyễn Thị Xuân Trang

Phó trưởng phòng

Thạc sỹ

2

Nguyễn Thanh Tùng


Thạc sỹ

3

Đỗ Hồng Hạnh


Đại học

4

Nguyễn Thị Cát


Đại học

5

Lê Hồng Loan


Đại học