Thứ hai, Ngày 25 tháng 3 năm 2019

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trung tâm thông tin thư viện

CẦU NỐI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

​        

Khởi nguồn từ phòng đọc đơn sơ với một nhân viên thủ thư của trường Trung cấp Thương nghiệp Hà Nội trong những năm đầu thành lập. Khi trường được đổi tên thành trường Trung học Thương mại và Du lịch Hà Nội thì phòng đọc mang tên Thư viện, trực thuộc phòng Đào tạo. Năm 2000 cùng với việc kiện toàn bộ máy nhà trường, phòng Công tác học sinh - sinh viên được thành lập để gắn bó hơn với hoạt động học tập rèn luyện của HS - SV. Thư viện chuyển sang trực thuộc phòng Công tác HS - SV. Tiếp bước cùng với sự trưởng thành của nhà trường theo năm tháng, năm 2009 trường được nâng cấp lên thành trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Tháng 05/2009, Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập theo Quyết định số 151/QĐ-TMDL ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, mở ra một trang mới trong sự nghiệp phát triển.

Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện với đội ngũ gồm 05 đồng chí trong đó 01 đồng chí có trình độ thạc sĩ, 04 đồng chí là cử nhân; với cơ cấu, 1 giám đốc, 1 phó giám đốc và 3 chuyên viên được đào tạo cơ bản có nghiệp vụ về thông tin, thư viện. Đội ngũ cán bộ chuyên viên Trung tâm Thông tin - Thư viện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, các cán bộ chuyên viên trẻ yêu nghề, quyết tâm phấn đấu vươn lên, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và tương lai của nhà trường.

Trung tâm Thông tin - Thư viện với chức năng quản lý thông tin tư liệu thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin, sách, báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu tham khảo và các loại tài liệu khác phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh - sinh viên.

Hướng tới cùng với sự phát triển của nhà trường, việc hoàn thiện Trung tâm Thông tin - Thư viện nhằm phục vụ hiệu quả mục tiêu đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần đổi mới phương  pháp dạy và học được Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt chú trọng. Trung tâm Thông tin - Thư viện đã và đang từng bước được đầu tư khá tốt về cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng cơ sở, hệ thống máy tính được kết nối mạng, trang bị máy móc thiết bị hiện đại, phòng đọc rộng rãi khang trang ở vị trí trung tâm trường, đã tạo điều kiện cho HS - SV hình thành thói quen học tập, chủ động, sáng tạo hơn. Hiện nay số lượng sách, báo, tài liệu tham khảo trong Trung tâm Thông tin - Thư viện tương đối phong phú với 11 đầu báo, tạp chí; giáo trình do nhà trường biên soạn phục vụ giảng dạy và sách, tài liệu tham khảo khoảng 1.860 loại với hơn 18.500 quyển sách.

Để thực sự trở thành cầu nối giữa hoạt động nghiên cứu giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên và HS - SV, Trung tâm Thông tin - Thư viện luôn lắng nghe ý kiến đóng góp và trao đổi với đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng như HS - SV nhà trường để tìm hiểu nhu cầu của bạn đọc để cập nhật những nguồn tài liệu mới. Trên cơ sở đó cập nhật, phát triển bộ sưu tập và dịch vụ thư viện, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Ngoài ra việc thăm dò, khảo sát nhu cầu thông tin, tài liệu là một việc làm cần thiết để Trung tâm Thông tin - Thư viện nắm bắt và đáp ứng kịp thời nhu cầu của bạn đọc. Trong thời gian tới việc xây dựng và hiện đại hóa thư viện, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thư viện và phục vụ bạn đọc là rất quan trọng và cấp thiết bởi nó mang lại những kết quả tối ưu cho việc lưu trữ, bảo quản, khai thác và giao lưu thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc trong nhà trường.

Trung tâm Thông tin - Thư viện phát huy truyền thống xây dựng, phát triển phấn đấu để đội ngũ cán bộ của Trung tâm là “người gác cửa” người khơi nguồn sử dụng kho tàng tri thức của nhân loại trong nhà trường, xứng đáng với nhận định “chỉ có sách và người thầy mới làm nên trường học”. Để Trung tâm Thông tin - Thư viện thực sự là địa chỉ đáng tin cậy, là địa chỉ quen thuộc, là cầu nối góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường.

 

    Danh sách cán bộ của Trung tâm:

 

STT

 

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Trình độ

1

Nguyễn Thị Thanh Hải

Giám đốc

Thạc sỹ

2

Nguyễn Hữu Trung

Phó Giám đốc


3

Vũ Thanh Hương(Nguồn tin: hcct.edu.vn)