Thứ 3, Ngày 7 tháng 7 năm 2020

Cán bộ giảng viên

Công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2016

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016, Trường Cao đẳng Thương mại và Du Lịch Hà Nội đã tổ chức thành công 04 chuyên đề bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường gồm: Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng thương hiệu trong xu thế hội nhập, Bồi dưỡng nâng cao kỹ thuật pha chế đồ uống, Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng phương pháp nghiên cứu khoa học và Bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo.

Các lớp mở ra với mục tiêu đáp ứng yêu cầu và “đơn đặt hàng” của cán bộ, giảng viên và nhân viên trong nhà trường nhằm nâng cao hơn nữa những kiến thức, kỹ năng cũng như xu hướng phát triển của doanh nghiệp, xã hội để quản lý, giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia có trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn cao đã có những chia sẻ hết sức hữu ích, thú vị phù hợp với mục đích lớp học.

Các đồng chí cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường tham gia lớp học với thái độ tích cực, sôi nổi, nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của các lớp học. 

Dưới đây là một số hình ảnh về các lớp bồi dưỡng kiến thức của Nhà trường năm 2016:Lớp Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng thương hiệu trong xu thế hội nhập


Lớp Bồi dưỡng nâng cao kỹ thuật pha chế đồ uống


Lớp Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng phương pháp nghiên cứu khoa họcLớp Bồi dưỡng nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo

Thực hiện : Minh Phương 

Phòng TC-HCQT

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)