Thứ 3, Ngày 7 tháng 7 năm 2020

Cán bộ giảng viên

Công tác nghiên cứu khoa học năm 2016 – 2017 của Khoa Tài chính – Kế toán

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư 244/2009/TT-BTC, thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Việc chế độ kế toán mới ra đời sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến nội dung giảng dạy các môn của khoa tài chính – kế toán. Để giảng viên và sinh viên có thể bắt kịp với chế độ kế toán mới, trong năm học 2016 – 2017 khoa tài chính – kế toán đã lựa chọn một số đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến thông tư này.

Chiều ngày 19/10/2016, khoa Tài chính – Kế toán thực hiện bảo vệ đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2016 – 2017. Tham dự buổi bảo vệ đề cương có bà Đỗ Thị Kim Oanh – trưởng phòng khoa học đối ngoại, bà Trần Thị Hiền – Trưởng khoa Tài chính – Kế toán cùng đông đủ các giảng viên của khoa.


Bà Đỗ Thị Kim Oanh (Trưởng phòng khoa học - đối ngoại) phát biểu

Phát biểu tại cuộc họp bảo vệ đề tài bà Đỗ Thị Kim Oanh – trưởng phòng khoa học đối ngoại,đã khẳng định tầm quan trọng của việc đưa Thông tư của Bộ Tài Chính vào trong giảng dạy đặc biệt với các sinh viên chuyên ngành Kế toán. Bên cạnh đó bà Oanh đã hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa và hoàn thiện đề cương chi tiết của mình, làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo của quá trình làm đề tài nghiên cứu khoa học.


Các chủ nhiệm đề tài sau khi nhận được ý kiến đóng góp từ các thành viên trong hội đồng, tiến hành chỉnh sửa lại đề cương và tiếp tục hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học của mình. Buổi bảo vệ đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học của khoa tài chính – kế toán đã kết thúc tốt đẹp.

                                                                                  Người thực hiện: Đỗ Thị Loan

                                                                               Đơn vị: Khoa Tài chính – Kế toán 

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)