Thứ 7, Ngày 27 tháng 2 năm 2021

Cán bộ giảng viên

Dự thảo: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của Nhà giáo

Dự thảo: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của Nhà giáo. Tệp đính kèm....

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)