Thứ hai, Ngày 25 tháng 3 năm 2019

Cán bộ giảng viên

Dự thảo: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của Nhà giáo

Dự thảo: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của Nhà giáo. Tệp đính kèm....

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)