Thứ 3, Ngày 7 tháng 7 năm 2020

Cán bộ giảng viên

Hội thảo chuyên đề Khoa Khoa học cơ bản

Nhằm mục đích thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống và góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, ngày 10/5/2016 tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, Khoa Khoa học cơ bản tổ chức hội thảo chuyên đề “Nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy các môn khoa học cơ bản, trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội


Toàn cảnh buổi hội thảo

Đến dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Hiếu - Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Đỗ Thị Bích Huệ - Trưởng khoa Khoa học Cơ bản, đại diện phòng Khoa học và Đối ngoại cùng toàn thể các đồng chí giảng viên Khoa Khoa học cơ bản.

Tại hội thảo, 8 bản tham luận của các giảng viên bộ môn Mác – Lênin đã phân tích, làm rõ những vấn đề mới trong Văn kiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên các lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển khoa học công nghệ...

Trên cơ sở những vấn đề đã nêu ra, hội thảo cũng phân tích, đóng góp nhiều ý kiến phong phú, bổ ích để từ đó vận dụng Nghị quyết của Đảng vào giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin trong nhà trường nhằm cập nhật kiến thức cho bài giảng thêm phong phú và sinh động.


Giảng viên Vũ Thị Như Hoa đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Thông qua hội thảo các tham luận còn định hướng nhận thức, bồi dưỡng niềm tin vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước cho học sinh, sinh viên nhà trường


Tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu

Phát biểu kết thúc buổi hội thảo,đồng chí Nguyễn Hiếu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu, tìm hiểu nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vàý nghĩa việc vận dụng những nội dung đó vào giảng dạy trong nhà trường.

                                                                                                                    Thực hiện Bùi Thị Nhung ( Khoa KHCB )

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)