Thứ 7, Ngày 27 tháng 2 năm 2021

Cán bộ giảng viên

Hội thảo nghiên cứu xây dựng chương trình khung hệ Cao đẳng khóa 9 năm 2017

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội cũng nằm trong số hệ thống trường Cao đẳng chuyển về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Như vậy, những sinh viên Cao đẳng khóa 9 trở đi sẽ học theo chương trình mới của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Nhà trường cũng như các khoa trong trường cùng nhau xây dựng lại chương trình khung các ngành nghề. Khoa Tài chính Kế toán đã tổ chức nhiều buổi hội thảo để xây dựng chương trình khung ngành kế toán.

Ngày 9/11/2016, hai Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành bàn giao chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, 201 trường cao đẳng và 303 trường trung cấp chuyên nghiệp cũng như hệ trung cấp chuyên nghiệp đang được đào tạo tại 200 trường cao đẳng và 40 trường đại học sẽ được bàn giao về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội cũng nằm trong số hệ thống trường Cao đẳng chuyển về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Như vậy, những sinh viên Cao đẳng khóa 9 trở đi sẽ học theo chương trình mới của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Nhà trường cũng như các khoa trong trường cùng nhau xây dựng lại chương trình khung các ngành nghề. Khoa Tài chính Kế toán đã tổ chức nhiều buổi hội thảo để xây dựng chương trình khung  ngành kế toán.

Tham gia hội thảo có đồng chí Trần Thị Hiền Trưởng khoa,  cùng toàn thể các đồng chí là giảng viên trong khoa. Buổi Hội thảo diễn ra  sôi nổi, rất nhiều ý kiến tích cực tham gia đóng góp để cùng nhau xây dựng chương trình cho phù hợp với mục tiêu đào tạo của ngành kế toán nói riêng và mục tiêu của nhà trường nói chung.Sau nhiều lần hội thảo, các đồng chí trong khoa đã xây dựng được bộ chương trình khung khoa học, hợp lý cho ngành kế toán. Chương trình khung gồm 29 môn học, trong đó môn học lý thuyết chiếm 675 giờ, môn học thực hành, thực tập, thực tế chiếm 840 giờ nhằm tập trung chú trọng đào tạo nghề cho sinh viên, đảm bảo sinh viên sau khi ra trường có thể thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu cũng như công việc kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

                                                                                    Thực hiện: Đỗ Thị Thanh Hương
                                                                                       Khoa Tài chính – Kế toán

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)