Thứ 3, Ngày 7 tháng 7 năm 2020

Cán bộ giảng viên

Khoa Kế toán Tài chính tổ chức sinh hoạt chuyên môn tháng 10

Với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, trao đổi phương pháp giảng dạy, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của giảng viên ở các Khoa, Tổ bộ môn và thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 của nhà trường. Chiều 15h00 ngày 03/10/2016, Tổ Kế toán trực thuộc Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Cao đẳng Thương mại  & Du lịch Hà Nội đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ tháng 10/2016 nhằm “Thống nhất một số nội dung giảng dạy của môn học chuyên ngành Kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC”

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn có bà Trần Thị Hiền – Trưởng khoa Tài chính – Kế toán cùng đông đủ các thành viên trong Tổ.

Phát biểu tại buổi họp bà Trần Thị Hiền nhấn mạnh: “Chế độ kế toán mới ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và hội nhập quốc tế. Thông tư 200/2014/TT-BTC ra đời đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giảng dạy chuyên ngành Kế toán tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp nói chung và Trường Cao đẳng Thương mại & Du lịch Hà Nội nói riêng. Vì vậy việc nghiên cứu và cập nhập Thông tư vào trong giảng dạy đóng vai trò quan trọng trong việc dạy học của Khoa ”

Bà Trần Thị Hiền – Trưởng khoa Tài chính Kế toán phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên môn

Buổi sinh hoạt chuyên môn tập trung thảo luận và thống nhất một số nội dung mới trong Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Một là, “Bỏ trường hợp mua hàng: Hàng về trước, chứng từ về sau”.  Thông tư 39/2013/TT-BTC, quy định về thời điểm  xuất hóa đơn trong  hoạt động bán hàng hóa là thời điểm “chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho người  mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”. Vận dụng quy định trên, nhằm phù hợp giữa chế độ kế toán với các văn bản hướng dẫn về hóa đơn, đảm bảo quy định về việc xuất hóa đơn phải được thực hiện đúng thời điểm, Thông tư 200/2014/TT-BTC đã không còn đề cập đến trường hợp “Mua hàng: Hàng về trước, chứng từ về sau”. Ngoài ra, vấn đề này Tổng cục thuế cũng đã có Công văn số 2101/TCTKK ngày 06/06/2014 hướng dẫn Cục thuế TP Hà Nội về trường hợp hóa đơn lập sai thời điểm bên mua sẽ không được khấu trừ thuế và bên bán sẽ bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn.

Hai là, “Áp dụng hạch toán tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN bị truy thu theo Công văn số 13521/CT-TTHT của cục thuế TP Hồ Chí Minh trả lời DN về việc hạch toán số thuế bị truy thu sau kiểm tra, quyết toán thuế”.  Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014-TT-BTC đã không còn đề cập đến phương pháp hạch toán nghiệp vụ các khoản thuế bị truy thu,trong thực tế thì các doanh nghiệp thường bị truy thu thuế sau khi cơ quan thuế vào kiểm tra, quyết toán thuế tại doanh nghiệp. Đối chiếu sang chuẩn mực kế toán VAS, trường hợp tiền thuế bị truy thu sau kiểm tra, quyết toán thuế phát sinh có thể là do gian lận hoặc sai sót trong công tác kế toán thuế tại doanh nghiệp. Để điều chỉnh lại số liệu do gian lận hoặc sai sót, Chuẩn mực kế toán số 29 đã hướng dẫn sửa chữa các sai sót kế toán bằng điều chỉnh hồi tố hoặc phi hồi tố, nhưng việc điều chỉnh này là tương đối phức tạp với trình độ kế toán của một doanh nghiệp quy mô nhỏ và cũng chưa phù hợp với điều kiện áp dụng phần mềm trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Vì vậy tổ bộ môn đã thống nhất hạch toán trường hợp này theo hướng dẫn của Công văn số 13521/CT-TTHT nhằm đơn giản hơn công tác điều chỉnh số liệu kế toán và phù hợp với tình hình áp dụng của các doanh nghiệp trong thực tế.

Ba là, “Chú ý thời điểm làm căn cứ phân loại ngắn hạn hay dài hạn đối với từng loại tài sản và nợ phải trả khi lên Bảng cân đối kế toán”. Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC đã hướng đến việc tôn trọng bản chất hơn hình thức thể hiện của đối tượng kế toán, do đó thời điểm để làm căn cứ phân loại ngắn hạn hay dài hạn của mỗi đối tượng khác nhau cũng sẽ khác nhau, thậm chí cùng một tài khoản kế toán nhưng thời điểm để làm căn cứ phân loại ngắn hạn hay dài hạn của số dư bên Nợ và số dư bên Có của tài khoản đó cũng có thể khác nhau. Ví dụ, cùng là số dư của TK 131: Thời điểm để làm căn cứ phân loại số dư Nợ “Phải thu của khách hàng” của tài khoản này là ngắn hạn hay dài hạn được xác định từ thời điểm ngày 31/12 của năm báo cáo đến thời hạn thanh toán của từng khoản nợ phải thu của khách hàng,trong khi đối với số dư Có “Người mua ứng trước tiền hàng” của tài khoản này, thời điểm đó lại được xác định từ ngày người mua ứng trước đến ngày 31/12 của năm báo cáo.

Những điểm trên của Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp đã được toàn bộ giảng viên trong Tổ Kế toán thảo luận một cách nghiêm túc. Buổi sinh hoạt chuyên môn không chỉ giúp giảng viên trong tổ lĩnh hội, cập nhật kiến thức mới mà còn là dịp để  toàn bộ giảng viên trong tổ cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ đó thống nhất được các nội dung giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy với mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên vững mạnh.


                                                                                                    Người thực hiện: Đặng Thị Hà
                                                                                                       Khoa: Tài chính – Kế toán

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)