Thứ 6, Ngày 5 tháng 3 năm 2021

Cán bộ giảng viên

Khoa Tài chính - Kế toán nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017

Thực hiện theo quyết định số 147/QĐ – TMDL, sáng ngày ngày 24/4/2017 Khoa Tài chính Kế toán tổ chức nghiệm thu đề tài nguyên cứu khoa học năm 2016 – 2017 tại văn phòng Khoa

 Tham dự buổi nghiệm thu, có bà Đỗ Thị Kim Oanh – Trưởng phòng Khoa học - đối ngoại, bà Trần Thị Hiền, Trưởng khoa Tài chính – Kế toán cùng toàn thể các giảng viên của khoa.
Công tác nghiên cứu khoa học là một trong những công việc quan trọng đối với các giảng viên. Mỗi năm học, các giảng viên đều đưa ra các đề tài nghiên cứu khác nhau nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng giảng dạy cho sinh viên. Các đề tài trong năm 2016 – 2017 tập xung xoay quanh việc xây dựng bộ tài liệu học tập, xây dựng bài giảng điện tử, hệ thống bài tập, ngân hàng đề thi và hướng dẫn giải nhằm vận dụng hiệu quả chế độ kế toán mới năm 2015 đặc biệt là thông tư 200/2014/TT-BTC vào quá trình giảng dạy. 

Các chủ nhiệm đề tài lần lượt bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học

Phát biểu tại cuộc họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, bà Đỗ Thị Kim Oanh – Trưởng phòng khoa học đối ngoại đã khẳng định lại một lần nữa tầm quan trọng của các đề tài khoa học năm 2016 – 2017 đối với công tác giảng dạy cho sinh viên. Các đề tài nghiên cứu khoa học của khoa phải đảm bảo về nội dung, kết cấu các đề tài khá logic, hợp lý  mang tính ứng dụng cao, các đề tài đáp ứng yêu cầu về mặt nội dung, hình thức, thời gian.


Bà Đỗ Thị Kim Oanh (Trưởng phòng Khoa học - đối ngoại) phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Các chủ nhiệm đề tài sau khi nhận được góp ý của các thành viên trong hội đồng nghiệm thu nghiên cứu khoa học và các thành viên phòng Khoa học đối ngoại sẽ tiến hành chỉnh sửa lại bài nghiên cứu khoa học của mình và nộp bản hoàn thiện về phòng Khoa học đối ngoại.

                                                                                                     Thực hiện : Nguyễn Thị Thanh Giang


(Nguồn tin: hcct.edu.vn)