Thứ 3, Ngày 7 tháng 7 năm 2020

Cán bộ giảng viên

Nêu gương - hành động tạo nên sức mạnh

Gương mẫu là một mệnh lệnh không lời! Trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong công việc, sức mạnh của việc nêu gương là vô cùng to lớn.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Vì vậy, để tạo ra nguồn sức mạnh tổng hợp từ nội lực nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác đào tạo của nhà trường thì trước hết, mỗi cán bộ, giảng viên phải học tập theo phong cách "nêu gương" của Người, làm gương cho các thế hệ học sinh - sinh viên (HS-SV) nhà trường noi theo.

Đối với các nhà trường nói chung và Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội nói riêng, đội ngũ giảng viên là lực lượng chủ đạo, những người hằng ngày tiếp xúc với HS-SV, là lực lượng đại diện thực hiện sứ mệnh, trực tiếp tạo nên thương hiệu của nhà trường. Vì vậy, giảng viên phải là những người đi đầu thực hiện nêu gương trong nhà trường.

Giảng viên phải nêu gương về tư tưởng chính trị, trong thực hiện các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Điều này thể hiện trong từng nội dung bài giảng của giáo viên, người giáo viên phải chịu trách nhiệm, đảm bảo kiến thức truyền tải không đi ngược lại với quan điểm đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, người giáo viên phải khéo léo phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ, HS-SV hiện nay.

Trong bối cảnh tình hình suy thoái đạo đức lối sống trong xã hội đang diễn ra ngày càng trầm trọng thì một trong những nội dung quan trọng, cấp thiết trong việc nêu gương của giảng viên là nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong làm việc. Vì hàng ngày tiếp xúc với HS-SV nên từng lời nói, hành động của giảng viên ở trên lớp tác động trực tiếp đến các em. Vậy nên, nếu thầy cô là những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tác phong làm việc sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực trong học tập, rèn luyện ở lớp, ở nhà trường và ngược lại. Giảng viên cần phải nêu gương trong mọi công việc dù nhỏ đến lớn; thể hiện thường xuyên, trong mọi mặt; phải “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; nói phải đi đôi với làm; có ý thức bảo vệ tài sản của nhà trường; thực hành tiết kiệm điện, nước, sử dụng có hiệu quả các tài sản, trang thiết bị mà nhà trường giao. Ví dụ, chỉ là những việc nhỏ hàng ngày; khi hết giờ học, các giảng viên trực tiếp nhắc nhở hoặc cùng sinh viên tắt hết các thiết bị giảng dạy, công tắc điện trong phòng học của mình... Mỗi giảng viên phải nhận thức được bên cạnh chức năng dạy học còn có chức năng dạy người. Vì vậy, các thầy cô phải biết kiềm chế, kiểm soát được các tình huống bất ngờ xảy đến. Tất cả các hành vi xử sự của thầy cô giáo đối với học sinh, dù liên quan hay không liên quan đến bài học đều mang tính định hướng giáo dục, đều tác động đến tâm sinh lý của HS-SV. Trong quá trình dạy học, không hiếm khi xảy ra hiện tượng HS-SV mắc lỗi. Cách thầy cô xử lý một tình huống phát sinh trên lớp, cách thể hiện thái độ đối với các HS-SV trong lớp hay giữa lớp này với lớp khác … đều phải là những hành động có tính nêu gương để các em học tập.

Nêu gương trong giảng dạy và công tác chuyên môn nghiệp vụ là một trong những mặt trọng tâm của việc nêu gương của giảng viên, là yếu tố tiên quyết để nhà trường hoàn thành được các mục tiêu đào tạo đã đặt ra. Các giảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nêu gương trong công việc không chỉ thể hiện qua lời nói mà phải thể hiện bằng các hành động cụ thể. Sáng tạo trong giảng dạy, tận tụy trong chuẩn bị bài giảng, thiết kế đồ dùng dạy học, tận tình trong hướng dẫn HS-SV làm bài, công bằng và khoan dung trong kiểm tra, đánh giá…

chính là thể hiện tác phong làm việc khoa học, kỷ cương, nề nếp. Việc các thầy cô tận dụng hết, có hiệu quả 45 phút trong mỗi giờ lên lớp tưởng như là việc bình thường nhưng lại có tác dụng rất tích cực đến việc góp phần hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp và có trách nhiệm đối với HS-SV sau khi ra trường.

Không những vậy, giảng viên còn phải nêu gương về ý thức tổ chức kỷ luật và xây dựng đoàn kết nội bộ nhà trường, tập thể lớp học. Các giảng viên phải gương mẫu chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của nhà trường về giờ giấc lên lớp, gương mẫu về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chống mọi tư tưởng, hành động bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết trong nhà trường, trong mỗi lớp học.

Có thể tin tưởng rằng, nếu mỗi giảng viên đều thấm nhuần và thực hiện tốt việc "nêu gương" cho HS-SV thì chắc chắn chúng ta sẽ phát huy được tiềm lực nội sinh của nhà trường, góp phần khẳng định vị thế của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội trong ngành giáo dục của Thủ đô.

Người thực hiện: Đỗ Thị Bích Huệ

                                                                   Trưởng khoa Khoa học cơ bản

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)