Thứ 3, Ngày 7 tháng 7 năm 2020

Cán bộ giảng viên

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm 2016

Ngày 12/1/2017, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2016, nhằm đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện nghị quyết năm học 2016, đề ra phương hướng cho năm 2017.

Tham dự và điều hành đại hội có đồng chí Đàm Văn Hường Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường.


Đ/c Đàm Văn Hường Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa – Phó bí thư Đảng ủy - Phó hiệu trưởng nhà trường trình bày bản Báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 về các mặt hoạt động như: Công tác đào tạo; công tác quản lý sinh viên; công tác tổ chức cán bộ; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác tài chính, cơ sở vật chất …

 Tiếp theo là các báo cáo về việc sử dụng ngân sách năm 2016 của đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- Trưởng phòng Kế toán Tài chính và báo cáo của Ban thanh tra nhân dân do đ/c Nguyễn Thị Hồng Thìn – Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày.

Tại hội nghị, Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ năm 2015-2017 đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội thống nhất bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 với 5 đ/c:

1. Đ/c Trần Thị Lan – Khoa KHCB 
2. Đ/c Nguyễn Đăng Tân – Bộ môn GDTC
3. Đ/c Đỗ Thị Thu Hải - Khoa KDTM
4. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương- Phòng đào tạo
5. Đ/c Nguyễn Thị Vân- Khoa Ngoại ngữ


Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 ra mắt Hội nghị

Kết thúc hội nghị, toàn thể cán bộ giảng viên, công nhân viên toàn trường nhất trí và quyết tâm cao, thông qua các nội dung về công tác chính trị tư tưởng; công tác đào tạo; công tác tổ chức cán bô; công tác quản lý sinh viên; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác tài chính, cơ sở vật chất… Hội nghị cũng kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức Nhà trường nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí và nắm bắt cơ hội, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2017.

                                                                                            Thực hiện : Thùy Linh - Khoa Khoa Học Cơ Bản

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)