Thứ 5, Ngày 24 tháng 5 năm 2018

Cán bộ giảng viên

Nêu gương - hành động tạo nên sức mạnh

Gương mẫu là một mệnh lệnh không lời! Trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong công việc, sức mạnh của việc nêu gương là vô cùng to lớn.

29/02/2016

Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2015 - 2016

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, nhằm khuyến khích, tạo cơ hội cho giáo viên trong trường được học hỏi, rèn luyện cũng như thể hiện năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Vừa qua Trường Cao đẳng Thương ...

17/12/2015