TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (9/4/1965-9/4/2015)

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là Trường công lập trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tiền thân là Trường Trung cấp Thương nghiệp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 1680/QĐ-TCDC ngày 9/4/1965 của UBHC (nay là UBND Thành phố Hà Nội). Để phù hợp với sự nghiệp đổi mới của đất nước, ngày 13/5/1993 được đổi tên thành trường TH Thương mại và Du lịch Hà Nội theo quyết định số 1948/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội, ngày 1/9/2008 Trường được Bộ giáo dục và Đào tạo cho nâng cấp Thành trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà nội theo quyết định số 5689/QĐ-BGD&ĐT.


Chức năng:
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực có trình độ Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, nghề. Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ cho đào tạo, sản xuất kinh doanh, dịch vụ Thương mại và Du lịch, hợp tác, đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.
Nhiệm vụ:
- Tổ chức quá trình đào tạo, các hoạt động giáo dục theo mục tiêu, chương trình đào tạo nhân lực có trình độ Cao đẳng, TCCN, đào tạo ngành nghề mà trường xây dựng đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép để phục vụ ngành Thương mại - Du lịch của Thủ đô và Đất nước.
- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình. Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, triển khai nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ... để nâng cao chất lượng đào tạo.
- Thực hiện việc quản lý giáo viên, cán bộ, công nhân viên, tuyển sinh, quản lý học sinh tham gia các hoạt động xã hội.
- Quản lý sử dụng tốt đất đai, các trang thiết bị, tài chính, các nguồn thu ngân sách để xây dựng trường và hoạt động giáo dục đào tạo theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc liên kết trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo điều lệ Trường cao đẳng, quy định của pháp luật.
Tổ chức bộ máy:
- Ban giám hiệu: Hiệu trưởng và 2 Phó hiệu trưởng.
- Các phòng chuyên môn:
+ Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị;
+ Phòng Đào tạo;
+ Phòng Công tác học sinh- sinh viên;
+ Phòng Khoa học và Đối ngoại;
+ Phòng Kế toán – tài chính;
+ Phòng Thanh tra và kiểm định chất lượng;
- Các khoa và đơn vị trực thuộc
+ Khoa Khoa học cơ bản;
+ Khoa Ngoại ngữ;
+ Khoa Tài chính-kế toán;
+ Khoa Công nghệ chế biến;
+ Khoa Khách sạn du lịch;
+ Khoa Công nghệ thông tin;
+ Khoa Kinh doanh thương mại;
- Đơn vị trực thuộc
+ Trung tâm thông tin và thư viện;
+ Trung tâm liên kết đào tạo và xúc tiến việc làm;
-    Tổ chức đoàn thể
+ Đảng bộ;
+ Công đoàn;
+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
Quy mô đào tạo:
- 5000-6000 học sinh ( Trong đó: Cao đẳng từ 2000-2500; TCCN từ  2500-3000 ).
Ngành nghề đào tạo:
- Hệ Cao đẳng
+ Quản trị kinh doanh;
+ Kế toán;
+ Công nghệ thông tin;
+ Anh văn;
+ Quản trị chế biến món ăn;
+ Quản trị kinh doanh khách sạn;
- Hệ Trung cấp chuyên nghiệp
+ Trung cấp Kinh doanh Thương mại và dịch vụ;
+ Trung cấp Kinh doanh Du lịch và Khách sạn;
+ Trung cấp Kế toán Thương mại và dịch vụ;
+ Trung cấp Tiếng Anh Thương mại và dịch vụ;
+ Trung cấp Thư ký văn phòng Thương mại và dịch vụ;
+ Trung cấp Phục vụ Khách sạn Buồng-Bàn-Bar;
+ Trung cấp Kỹ thuật chế biến ăn uống;
+ Trung cấp Tin học ứng dụng Thương mại - dịch vụ;
+ Trung cấp Lễ tân Khách sạn-Văn phòng;
+ Trung cấp Kinh doanh xuất nhập khẩu;
+ Trung cấp Marketing;
+ Trung cấp Quản trị nhà hàng;
+ Trung cấp Quản trị doanh nghiệp thương mại;
  Những thành tích nổi bật:
- Năm 1985 Trường được nhận Huân chương lao động hạng Ba. Năm 1990 được nhận Huân chương lao động hạng Nhì. Năm 2004 được nhận Huân chương lao động hạng Nhất.
- Trường cũng đạt được các danh hiệu cao quý: Liên tục trong nhiều năm đạt tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch, vững mạnh”, Công đoàn trường xuất sắc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xuất sắc, nhiều năm đạt Trường tiên tiến xuất sắc, được công nhận là là cờ đầu của ngành học giáo dục chuyên nghiệp Thủ đô. Năm học 2008-2009 nhà trường đã được UBND Thành phố khen thưởng “Trường tiên tiến xuất sắc”, Khoa Tài chính kế toán được tặng cờ thi đua xuất sắc, phòng Đào tạo và nhiều cá nhân được tặng bằng khen của Thành phố.
* Mục tiêu 
Xây dựng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội trở thành trường Cao đẳng đa ngành, đa lĩnh vực thương mại và du lịch hiện đại; một trung tâm giáo dục đào tạo bậc cao đẳng và TCCN đạt chuẩn chất lượng cao của Hà Nội và khu vực, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo tiên tiến, hệ thống kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, môi trường giáo dục kỷ cương và thân thiện với người học; Là địa chỉ tin cậy trong cung ứng dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ, nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao trong các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của Thủ đô và đất nước trong sự nghiệp Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước.