Dự thảo quy định Công tác HSSV, Quy chế đánh giá điểm rèn luyện đối với HSSV trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Dự thảo quy định Công tác HSSV, Quy chế đánh giá điểm rèn luyện đối với HSSV trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tải tại đây...