Thứ 3, Ngày 17 tháng 9 năm 2019

Danh sách bài viết

Điểm rèn luyện Cao đẳng 9, 10 học kỳ II năm học 2018 - 2019

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên thông báo điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên Cao đẳng khóa 9, khóa 10
Các em sinh viên có thắc mắc về điểm rèn luyện phản hồi về phòng Công tác Học sinh - Sinh viên đến hết thứ Tư ngày 28/08/2019.
Địa điểm: Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên Tầng 3 nhà A1 hoặc qua số điện thoại 0976897471 - Thầy Phúc, số máy bàn: 02438372029
Hết thời hạn trên mọi thắc mắc không được giải quyết.


Trân trọng!

Điểm rèn luyện Cao đẳng 9, 10 học kỳ II năm học 2018 - 2019:

- Nhấn vào đây để tải file điểm rèn luyện cao đẳng 9.

- Nhấn vào đây để tải file điểm rèn luyện cao đẳng 10.


(Nguồn tin: hcct.edu.vn)