Thứ 4, Ngày 14 tháng 4 năm 2021

Danh sách bài viết

Điểm rèn luyện học kì I năm học 2020 - 2021

         Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên công khai điểm rèn luyện học kì I năm học 2020 - 2021, các em sinh viên có thắc mắc phản hồi về phòng Công tác Học sinh - Sinh viên đến hết Thứ Sáu ngày 26/03/2021, hoặc liên hệ thầy Phúc qua số điện thoại: 0976897471. Hết thời hạn nêu trên, mọi thắc mắc không được giải quyết. Trân trọng!!!

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)

buca escort