Thứ 7, Ngày 11 tháng 7 năm 2020

Danh sách bài viết

KẾ HOẠCH Về việc Dự lễ trao học bổng học kỳ I năm học 2017 - 2018 và trao giải “Học sinh giỏi - Tay nghề giỏi” cấp trường năm học 2017 - 2018

Thông báo THỜI GIAN và KẾ HOẠCH về việc Dự lễ trao học bổng học kỳ I năm học 2017 - 2018 và trao giải “Học sinh giỏi - Tay nghề giỏi” cấp trường năm học 2017 - 2018.


KẾ HOẠCH
Về việc Dự lễ trao học bổng học kỳ I năm học 2017 - 2018
và trao giải “Học sinh giỏi - Tay nghề giỏi” cấp trường năm học 2017 - 2018. Tải file đính kèm...

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)