Thứ 4, Ngày 30 tháng 9 năm 2020

Danh sách bài viết

KẾ HOẠCH và BÀN CHỈ DẪN- Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019

1. KẾ HOẠCH - Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 đối với Trung cấp khóa 52 Cao đẳng khóa 8,9,10. Tải File đính kèm tại đây...
2. Bản chỉ dẫn sơ kết hệ Cao đẳng khóa 8.9 và trung cấp 52 học kỳ I năm học 2018-2019. Tải File đính kèm tại đây...


(Nguồn tin: hcct.edu.vn)