Thứ 7, Ngày 27 tháng 2 năm 2021

Danh sách bài viết

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên thông báo điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019 - 2020

          Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên thông báo điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019 - 2020, các em sinh viên có thắc mắc về điểm rèn luyện phản hồi về phòng Công tác Học sinh - Sinh viên tầng 3 nhà A1 (gặp thầy Phúc DĐ: 0976897471). Thời hạn cuối đến hết 14h00 ngày 18/09/2020.


DANH SÁCH ĐIỂM RÈN LUYỆN  CAO ĐẲNG KHÓA 10 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019- 2020. Nhấn vào đây để tải File đính kèm... 


DANH SÁCH ĐIỂM RÈN LUYỆN  CAO ĐẲNG KHÓA 11 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020. Nhấn vào đây để tải File đính kèm... 


(Nguồn tin: hcct.edu.vn)