Thứ 5, Ngày 6 tháng 8 năm 2020

Danh sách bài viết

QUYẾT ĐỊNH -V/v Khen thưởng tập thể lớp hệ Cao đẳng khóa 8, 9, 10 và Trung cấp khóa 52 học kỳ I năm học 2018 - 2019

QUYẾT ĐỊNH - Về việc Khen thưởng tập thể lớp hệ Cao đẳng khóa 8, 9, 10 và Trung cấp khóa 52 học kỳ I năm học 2018 - 2019. Tải File đính kèm...

Danh sách khen thưởng 35 tập thể lớp HSSV Tiên tiến học kỳ I, năm học 2018 - 2019. Tải File đính kèm...

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)