Thứ 7, Ngày 27 tháng 2 năm 2021

Danh sách bài viết

Quyết định miễn, giảm học phí học năm học 2020-2021

QUYẾT ĐỊNH - Về việc giảm học phí đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ I năm học 2020 - 2021. Tải File đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH - Về việc giảm học phí đối với học sinh, sinh viên là con của cán bộ, công nhân, viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp năm học 2020 - 2021. Tải File đính kèm...(Nguồn tin: hcct.edu.vn)