Thứ 7, Ngày 16 tháng 1 năm 2021

Danh sách bài viết

Quyết định miễn, giảm học phí

QUYẾT ĐỊNH - Về việc Miễn học phí đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ I năm học 2019 - 2020. Tải File đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH - Về việc Miễn học phí đối với học sinh, sinh viên  là con thương binh, con bệnh binh, con mồ côi năm học 2019 – 2020. Tải File đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH - Về việc Giảm học phí đối với học sinh, sinh viên là con của cán bộ, công nhân, viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp năm học 2019 - 2020. Tải File đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH - Về việc Giảm học phí đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn năm học 2019 - 2020. Tải File đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH - Về việc cấp học bổng chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên  thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ I năm học 2019 - 2020. Tải File đính kèm...(Nguồn tin: hcct.edu.vn)