Quyết định miễn học phí đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ II năm học 2016 - 2017

1. Danh sách sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017. Tệp đính kèm....