Chủ nhật, Ngày 5 tháng 7 năm 2020

Danh sách bài viết

Quyết định miễn học phí đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ II năm học 2016 - 2017

1. Danh sách sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017. Tệp đính kèm....

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)