Thứ 7, Ngày 11 tháng 7 năm 2020

Danh sách bài viết

THÔNG BÁO-Về việc thực hiện thu hồ sơ chế độ chính sách miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Cao đẳng khóa 7, 8, 9 và Trung cấp 51, 52 năm học 2017 - 2018

THÔNG BÁO - Về việc thực hiện thu hồ sơ chế độ chính sách miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Cao đẳng khóa 7, 8, 9 và Trung  cấp 51, 52 năm học 2017 - 2018. Tải tệp đính kèm...

Đơn đề nghị miễn, giảm học phí. Tải tệp đính kèm...(Nguồn tin: hcct.edu.vn)