Thứ 3, Ngày 29 tháng 9 năm 2020

Danh sách bài viết

THÔNG BÁO-Về việc thực hiện thu hồ sơ chế độ chính sách miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Cao đẳng khóa 8, 9, 10 và Trung cấp 52 thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

THÔNG BÁO-Về việc thực hiện thu hồ sơ chế độ chính sách miễn, giảm học phí đối với sinh viên Cao đẳng khóa 8 thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Tải file đính kèm...

THÔNG BÁO-Về việc thực hiện thu hồ sơ chế độ chính sách miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên Cao đẳng khóa 9, 10 và Trung cấp 52 thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Tải file đính kèm...

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)