Thông báo cấp học bổng và khen thưởng thi đua tập thể học kỳ I năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 7 và TCCN khóa 50, Chi miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập.