Thứ 7, Ngày 16 tháng 1 năm 2021

Danh sách bài viết

Thông báo điểm rèn luyện đến sinh viên Cao đẳng khóa 9, 10, 11 học kỳ I năm học 2019 - 2020

  
Các em sinh viên có thắc mắc về điểm rèn luyện gửi phản hồi về phòng Công tác Học sinh - Sinh viên đến hết 10/03/2020.
Hết thời hạn trên, mọi thắc mắc không được giải quyết.


Điểm rèn luyện Cao đẳng 9 học kỳ I năm học 2019 - 2020. Tải File đính kèm...


Điểm rèn luyện Cao đẳng 10 học kỳ I năm học 2019 - 2020. Tải File đính kèm...


Điểm rèn luyện Cao đẳng 11 học kỳ I năm học 2019 - 2020. Tải File đính kèm...(Nguồn tin: hcct.edu.vn)