Thứ 7, Ngày 11 tháng 7 năm 2020

Danh sách bài viết

Thông báo điểm rèn luyện, điểm học tập học kỳ II năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác học sinh sinh viên thông báo điểm rèn luyện, điểm học tập học kỳ II năm học 2016 - 2017 đối với các em học sinh sinh viên Cao đẳng khóa 7, 8 và TCCN khóa 51.

Học sinh, sinh viên có thắc mắc phản hồi thông tin sớm về phòng Công tác học sinh sinh viên đến hết ngày 21/7/2017 hoặc liên hệ số điện thoại : 02.438.372.029 (hết thời hạn trên mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết).

DANH SÁCH ĐIỂM HỌC TẬP, ĐIỂM RÈN LUYỆN CAO ĐẲNG KHÓA 7 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016- 2017 Tệp đính kèm...

DANH SÁCH ĐIỂM HỌC TẬP, ĐIỂM RÈN LUYỆN CAO ĐẲNG KHÓA 8 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016- 2017 Tệp đính kèm...

DANH SÁCH ĐIỂM HỌC TẬP, ĐIỂM RÈN LUYỆN TRUNG CẤP 51 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016- 2017 Tệp đính kèm...


(Nguồn tin: hcct.edu.vn)