Thông báo về việc thu hồ sơ chế độ chính sách đối tượng con mồ côi đối với HS - SV Cao đẳng khóa 5,6,7 và TCCN khóa 49,50.