Danh sách học bồng Cao đẳng 4

03/07/2015
Quyết định học bổng... Danh sách học bổng CĐ 4...

Lịch học và thi HKP tháng 7 năm học 2014-2015

30/06/2015
Lịch học và thi HKP tháng 7 năm học 2014-2015

Hướng dẫn sơ kết CĐ 6 và TCCN 49

22/06/2015
Hướng dẫn sơ kết... Sơ đồ sơ kết..

Thông báo dự kiến học bổng Cao đẳng 4

17/06/2015
Thông báo... Danh sách dự kiến...

Thông báo nghỉ hẻ

15/06/2015
Chi tiết...

Thông báo sơ kết CĐ 5, CĐ6 , TCCN48

15/06/2015
Thông báo sơ kết CĐ5, CĐ6.. Sơ đồ sơ kết CĐ5, CĐ6... Thông báo sơ kết TCCN... Sơ đồ sơ kết TCCN...

Hướng dẫn sơ kết CĐ4

15/05/2015
Hướng dẫn sơ kết... Phòng và ngày sơ kết...

Lịch thi HKII năm học 2014 - 2015

22/04/2015
Chi tiết...