Chủ nhật, Ngày 26 tháng 5 năm 2019

Thông tin cho sinh viên

Thông báo cấp học bổng và khen thưởng thi đua tập thể học kỳ I năm học 2015 - 2016

Thông báo cấp học bổng và khen thưởng thi đua tập thể học kỳ I năm học 2015 - 2016 đối với sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 5,6 và TCCN khóa 49

Thông báo nghỉ học

Thực hiện theo kế hoạch số 605/KH - TMDL ngày 16 tháng 11 năm 2015 về việc tổ chức “ Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” năm học 2015 - 2016, Ban giám hiệu trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch ...