Thứ hai, Ngày 13 tháng 7 năm 2020

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Lịch thi tốt nghiệp năm 2011

LỊCH THI TỐT NGHỆP HỆ TCCN KHỐI CHÍNH QUY VÀ LIÊN KẾT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

 

 

LỊCH THI TỐT NGHỆP HỆ TCCN KHỐI CHÍNH QUY VÀ LIÊN KẾT
KHÓA 2009 - 2011
THỜI GIAN 7H30

 

NGÀY

MÔN

THỨ 4

10/8/2011

CT

 

 

THỨ 2

22/8/2011

 

LTTH

 

THỨ 3

23/8/2011

 

 

THNN

 

LỊCH THI THNN CÁC LỚP AU44, AULK44, KDTM44, MARK44, QTDN44
THỜI GIAN: SÁNG 7H30; CHIỀU 13H30

 

 

LỚP

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

23/8/2011

24/8/2011

25/8/2011

 SÁNG 

CHIỀU 

SÁNG 

CHIỀU 

SÁNG 

CHIỀU

KDTM44

BTTH

VẤN ĐÁP

 

 

 

 

 

MARK44 

VẤN ĐÁP

BTTH

 

 

 

 

 QTDN44 

 

 

VẤN ĐÁP 

BTTH 

 

 

 AU44A ( STT từ 1-34) 

X

 

 

 

 

 

 AU44A (STT từ 35-50 ) 

 

X

 

 

 

 

 AU44B (STT từ 1-18) 

 

X

 

 

 

 

 AU44B (STT từ 19-38) 

 

 

X

 

 

 

 AU44C (STT từ 1-14) 

 

 

 

X

 

 

 AU44C (STT từ 15-38) 

 

 

 

X

 

 

 AULK44A (STT từ 1-10) 

 

 

 

 

X

 

 AULK44A (STT từ 11-45) 

 

 

 

 

X

 

 AULK44B (STT từ 1-31) 

 

 

 

 

 

X

 

 Học sinh bốc đề thi thực hành vào 9h00 sáng ngày hôm trước
Chú ý:
1. 10h00 ngày 06/9/2011 học sinh đến trường xem kết quả thi tốt nghiệp
2. Ngày 06, 07, 08/9/2010 nhận đơn phúc tra
3. Ngày 15/9/2011 thông báo điểm phúc tra và xếp loại tốt nghiệp
4. Dự kiến từ ngày 20/9/2011 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp
5. Dự kiến từ ngày 18/10/2011 đến trường xem lịch phát bằng
 Hà nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011
                                                                                                                                                                                            T/L HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                                                                                                                        Dương Thị Thùy Linh

(Nguồn tin: )