Thứ 7, Ngày 23 tháng 3 năm 2019

Tin tức - Sự kiện

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018

HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 VỀ XÂY DỰNG PHONG CÁCH  TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN  TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH


Chiều ngày 24/4/2018, thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/ĐUK ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Đảng uỷ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, Đảng ủy trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đàm Văn Hường – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - phó Bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban giám hiệu; các đồng chí cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nhà trường.


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đàm Văn Hường báo cáo các nội dung trong Chuyên đề năm 2018 gồm:

    - Xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học; phong cách nêu gương.

    - Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: phong cách dân chủ nhưng quyết đoán; phong cách lãnh đạo sâu sát; khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.

    - Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt việc học tập và làm theo phong cách phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Phong cách dân chủ, quần chúng là phong cách hàng đầu mà người cán bộ cần phải có. Người có phong cách dân chủ là thực hành tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, đó cũng là cách “để phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của nhiều người”. Phong cách dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là dân chủ có định hướng, có lãnh đạo, dân chủ phải đi đến sự tập trung chứ không phải dân chủ quá trớn, dân chủ vô tổ chức. Một trong những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt đảng là “tập trung dân chủ”; phong cách làm việc khoa học đòi hỏi khi xem xét và quyết định mọi việc đều phải điều tra, nghiên cứu, phân tích toàn diện, phải tôn trọng quy trình ra quyết định, tranh thủ ý kiến của tập thể lãnh đạo và quần chúng.

Phong cách làm việc khoa học là phải biết quý trọng thời gian, biết giờ nào làm việc ấy và có năng lực giải quyết công việc một cách tốt nhất trong một thời gian ngắn nhất; phong cách nêu gương, theo Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải làm gương trong mọi công việc, từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên về mọi mặt; phải cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.Toàn cảnh Hội nghị


Đồng chí Đàm Văn Hường khẳng định sự cần thiết phải xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phong cách, tác phong của người đứng đầu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng Đảng Bộ nhà trường thật sự trong sạch, vững mạnh. Đồng chí cũng đề nghị các cán bộ, đảng viên trong nhà trường, tiếp tục nghiên cứu Chuyên đề đồng thời phải áp dụng linh hoạt vào tình hình thực tế tại đơn vị công tác của mình.


Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội nhà trường căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy và nội dung chuyên đề năm 2018 để xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó, phải lựa chọn 1 - 2 nội dung “làm theo” của tập thể. Đối với các cá nhân, sau khi học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018, mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, đăng ký từ 1- 2 nội dung phấn đấu làm theo, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức, cá nhân trong phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện.

   
Việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2018 gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị. Qua đó, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực của người đảng viên, viên chức, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, xây dựng nhà trường ngày một phát triển./.


Thực hiện: Đỗ Thị Bích Huệ

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)