Thứ 3, Ngày 18 tháng 6 năm 2019

Tin tức - Sự kiện

Hội Nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng

Chiều ngày 23/8/2018, thực hiện Kế hoạch số 73- KH/ĐUK ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Đảng uỷ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về "Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng"; Đảng ủy trường Cao đẳng Thương Mại và Du Lịch Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Đ/c Đàm Văn Hường – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo

một số nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng.


Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám hiệu; các đồng chí cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nhà trường.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đàm Văn Hường – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường truyền đạt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng: 
Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.Toàn cảnh Hội Nghị.


Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; làm cơ sở phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ và tạo niềm tin cho cán bộ, giảng viên trong nhà trường.


Kết luận hội nghị, đồng chí Đàm Văn Hường yêu cầu các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội nhà trường căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy và nội dung các nghị quyết của hội nghị BCHTW Đảng lần thứ bảy (khóa XII) để xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình nhằm thiết thực đưa các tinh thần của nghị quyết vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn một cách có hiệu quả, đạt được kết quả công tác tốt nhất.


Thực hiện: Đỗ Bích Huệ- Khoa KHCB

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)