Thứ 6, Ngày 29 tháng 5 năm 2020

Tin tức - Sự kiện

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

       Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK ngày 9 tháng 1 năm 2019 của Đảng uỷ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, chiều ngày 13/3/2019, Đảng ủy trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đàm Văn Hường – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - phó Bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban giám hiệu; các đồng chí cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nhà trường.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đàm Văn Hường giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Đồng chí Đàm Văn Hường - Bí thư Đảng ủy - giới thiệu nội dung chuyên đề tại Hội nghị

       Nội dung chuyên đề nhấn mạnh: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt chủ đề này trong năm 2019 và các năm tiếp theo là thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong giai đoạn hiện nay.        

       Đối với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chuyên đề nêu rõ 3 nội dung đối với tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong đội ngũ cán bộ. Cán bộ, lãnh đạo, người đứng đầu phải thực hiện nói đi đôi với làm, tạo uy tín tốt trong nhân dân, làm gương để nhân dân noi theo; tiền phong, gương mẫu, có trách nhiệm và chịu trách nhiệm cao nhất trong công việc và trong cuộc sống.


Các đại biểu tham dự Hội nghị

        Theo đồng chí Đàm Văn Hường, từ chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của năm 2019, mỗi cán bộ, đảng viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

       Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đàm Văn Hường nhấn mạnh để việc học tập, thực hiện chuyên đề 2019 đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, thiết thực, hiệu quả, cấp ủy các chi bộ tổ chức nghiên cứu, thảo luận sâu sắc về nội dung chuyên đề tại chi bộ, liên hệ với tình hình thực tiễn của đơn vị; gợi ý, hướng dẫn để cán bộ, giảng viên trong đơn vị xây dựng bản cam kết rèn luyện đạo đức, lối sống, đăng ký việc làm theo gương Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong thực hiện, làm theo gương Bác. Mỗi cán bộ đảng viên chọn ít nhất một việc làm cụ thể, thiết thực để thực hiện, chú trọng tập trung vào đổi mới, cải cách nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy các môn học. Thực hiện thái độ văn minh, lịch sự, tôn trọng khi tiếp xúc, làm việc với học sinh sinh viên; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, chi bộ, đơn vị và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên Nhà trường./.


Toàn cảnh Hội nghị


(Nguồn tin: hcct.edu.vn)