Thứ 4, Ngày 18 tháng 9 năm 2019

Tin tức - Sự kiện

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

         Chiều ngày 4/1/2019, thực hiện Kế hoạch số 82- KH/ĐUK ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Đảng uỷ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về "Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng"; Đảng ủy trường Cao đẳng Thương Mại và Du Lịch Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết trong toàn Đảng bộ.

         Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám hiệu; các đồng chí cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nhà trường.


          Hội nghị đã được nghe đồng chí Đàm Văn Hường – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường truyền đạt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng:

        Nghị quyết về Chiến lược và phát triển bền vững kinh tế Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

       Các nội dung của Nghị quyết Hội nghị TW 8, khóa XII là những chủ trương, định hướng, quyết sách quan trọng của Đảng, Nhà nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các nghị quyết, quy định, kết luận cho cán bộ, đảng viên đơn vị mình.

       Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết lần này giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân. Từ đó tích cực thực hiện sáng tạo trong công tác, góp phần đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống; tham gia xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại cơ quan đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.


         Kết luận hội nghị, đồng chí Đàm Văn Hường yêu cầu các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội nhà trường căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy và nội dung các nghị quyết của hội nghị BCHTW Đảng lần thứ tám (khóa XII) để xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình nhằm thiết thực đưa các tinh thần của nghị quyết vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn một cách có hiệu quả, đạt được kết quả công tác tốt nhất.

Người  thực hiện: Đỗ Thị Bích Huệ

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)