Thứ 3, Ngày 15 tháng 10 năm 2019

Tin tức - Sự kiện

Hội nghị học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị sổ 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các nội dung Hội nghị lần thứ 10 ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

      Chiều ngày 13/8/2019, thực hiện Kế hoạch số 151- KH/ĐUK ngày 4 tháng 7 năm 2019 của Đảng uỷ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về "Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị sổ 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư"; Đảng ủy trường Cao đẳng Thương Mại và Du Lịch Hà Nội tổ chức hội nghị học tập và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

      Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám hiệu; các đồng chí cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nhà trường.Các đại biểu tham dự Hội nghị

      Hội nghị đã được nghe đồng chí Đàm Văn Hường – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường truyền đạt một số nội dung cơ bản, cốt lõi Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10 về định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
           Đồng chí Đàm văn Hường- bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trình bày tại Hội nghị


      Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ: "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, vì vậy các cấp ủy phải tổ chức quán triệt Chỉ thị và xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung Chỉ thị đề ra; lãnh đạo công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên; gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020".

      Đồng chí Đàm Văn Hường cũng đã truyền đạt các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.
     Qua việc học tập, quán triệt các chỉ thị và Nghị quyết lần này đồng chí Đàm Văn Hường đề nghị các chi bộ, các đơn vị lựa chọn những nội dung cốt lõi, cơ bản của Nghị quyết tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạch về các văn kiện Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức học sinh, sinh viên toàn trường. Từ đó tích cực thực hiện sáng tạo trong công tác, góp phần đưa nhanh Chỉ thị và Nghị quyết vào cuộc sống; tham gia xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị và Nghị quyết tại cơ quan đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp./.

Thực hiện: Đỗ Thị Bích Huệ

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)