Thứ 7, Ngày 16 tháng 2 năm 2019

Tin tức - Sự kiện

Kiểm tra, đánh giá phân loại cán bộ nhân viên tại Khách sạn Kim Liên

Từ ngày 15/3/2018 đến ngày 21/3/2018 tại Khách sạn Kim Liên, Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội đã phối hợp với Công ty Du lịch Kim Liên tổ chức kiểm tra, đánh giá và phân loại cho gần 200 CBCNV của các bộ phận trong khách sạn như: Lễ tân, Buồng, Bàn, Bếp, Bảo vệ...

 Thông qua đợt sát hạch và căn cứ vào kết quả đánh giá về năng lực chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm, thái độ nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ của CBCNV công ty, từ đó sẽ giúp cho lãnh đạo Công ty hoạch định được chiến lược phát triển nhân sự, tuyển chọn, đào tạo nhân sự, đề bạt, khen thưởng, thuyên chuyển người lao động cho phù hợp.

Đặc biệt hơn nữa, việc tham gia đánh giá nghiệp vụ chuyên môn đã giúp cho người lao động biết được năng lực làm hiện tại của họ, từ đó có thể tự điều chỉnh, không ngừng tự học hỏi cách làm việc hiệu quả hơn và tự rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân mình, nhằm nâng cao năng suất lao động từ đó sẽ nâng cao hiệu qủa của toàn thể Công ty.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thi:


Đánh giá,kiểm tra nghiệp vụ Lễ tânGiám khảo đang Đánh giá, kiểm tra nghiệp vụ Bàn


Giám khảo đang Đánh giá, kiểm tra nghiệp vụ Buồng


Thí sinh đang thực hiện phần thi vấn đáp nghiệp vụ Bếp

Thực hiện: Ngô Thanh

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)