Thứ 4, Ngày 14 tháng 4 năm 2021

Tin tức - Sự kiện

Quyết định miễn, giảm học phí

QUYẾT ĐỊNH - Về việc miễn học phí đối với học sinh, sinh viên là con mồ côi năm học 2020 - 2021. Tải File đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH - Về việc miễn học phí đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ I năm học 2020 - 2021. Tải File đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH - Về việc giảm học phí đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ I năm học 2020 - 2021. Tải File đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH - Về việc cấp học bổng chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ I năm học 2020 - 2021. Tải File đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH - Về việc cấp học bổng chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viêntốt nghiệp trường Phổ thông dân tộc nội trú năm học 2020 - 2021. Tải File đính kèm...


QUYẾT ĐỊNH - Về việc miễn học phí đối với học sinh, sinh viên là con thương binh, con bệnh binh năm học 2020 - 2021. Tải File đính kèm...


(Nguồn tin: hcct.edu.vn)

buca escort