Thứ 7, Ngày 31 tháng 10 năm 2020

Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO - Chi khen thưởng tập thể lớp và học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên, học sinh hệ Cao đẳng Khóa 9, 10, 11 học kỳ I năm học 2019-2020 và chi học bổng chính sách nội trú, miễn học phí học kỳ II năm học 2019-2020


(Nguồn tin: hcct.edu.vn)