Thứ 3, Ngày 19 tháng 6 năm 2018

TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 1

Thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2015

26/08/2015

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2015

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2015

21/08/2015

Thông báo điểm trúng tuyển và Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1.

Thông báo điểm trúng tuyển và Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1.

20/08/2015

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét nguyện vọng 1 tính đến 19/08/2015

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét nguyện vọng 1 tính đến 19/08/2015

19/08/2015

Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách nộp nguyện vọng đến ngày 18/08/2015

Thông bảo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1(Dự kiến) và điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2

19/08/2015

Danh sách thí sinh nộp xét nguyện vọng tuyển sinh năm 2015 tính đến 17/8/2015

Danh sách thí sinh nộp xét nguyện vọng tuyển sinh năm 2015 tính đến 17/8/2015

18/08/2015

Hướng dẫn nhập học TCCN

Hướng dẫn nhập học TCCN

15/08/2015

Danh sách thu hồ sơ nguyện vọng 1 năm 2015 đến ngày 13/8/2015

Danh sách thu hồ sơ nguyện vọng 1 năm 2015 đến ngày 13/8/2015

15/08/2015

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 10/08/2015.

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 10/08/2015.

11/08/2015

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 05/08/2015.

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 05/08/2015.

06/08/2015