Chủ nhật, Ngày 24 tháng 2 năm 2019

TUYỂN SINH

Thông báo điểm trúng tuyển và Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1.

Thông báo điểm trúng tuyển và Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1.

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét nguyện vọng 1 tính đến 19/08/2015

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét nguyện vọng 1 tính đến 19/08/2015

Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách nộp nguyện vọng đến ngày 18/08/2015

Thông bảo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1(Dự kiến) và điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2

Danh sách thí sinh nộp xét nguyện vọng tuyển sinh năm 2015 tính đến 17/8/2015

Danh sách thí sinh nộp xét nguyện vọng tuyển sinh năm 2015 tính đến 17/8/2015

Hướng dẫn nhập học TCCN

Hướng dẫn nhập học TCCN

Danh sách thu hồ sơ nguyện vọng 1 năm 2015 đến ngày 13/8/2015

Danh sách thu hồ sơ nguyện vọng 1 năm 2015 đến ngày 13/8/2015

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 10/08/2015.

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 10/08/2015.

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 05/08/2015.

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 05/08/2015.

Thông báo xét tuyển nguyện vọng 1 năm 2015-2016

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội thông báo công tác xét tuyển nguyện vọng 1 tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy 2015 - 2016