Thứ hai, Ngày 10 tháng 12 năm 2018

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH Về "Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp"

Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH  Về "Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp" Tệp đính kèm.......

(Nguồn tin: hcct.edu.vn)