BÁO CÁO Kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Trình độ cao đẳng năm 2023

Thông tin chi tiết của Báo cáo năm 2023 tại đây: Báo cáo kiểm định QTDVDLLH 22.4

Bài viết cùng chủ đề:

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo